Nyheter

  Stemtjønn har fått en klage

  Kjære medlemmer!

  Etter noen diskusjoner i styret har vi noen presisieringer.

  Alle klubbene og skytterlag på Stemtjønn har fått en ‘klage’ fra Kristiansand Kommune som vi nå er underlagt. Det ble nemlig avfyrt skudd fra ‘Stemtjønn-området’ på Skjærtorsdag og første Påskedag. Dette ble altså klaget inn til Kristiansand Kommune, Idrettsenheten. Vi vet altså ikke fra hvilket område (klubb) disse skuddene ble avfyrt fra så dette er bare en henstilling til alle medlemmer om IKKE å skyte på ‘røde’ dager, dvs alle bevegelige helligdager. Det gjelder også ‘før kirketid’ om søndager bortsett fra på stevnedager.

  Noen har også etterlyst antibac til bruk på banen vår på Stemtjønn. Dette er hver enkelt skytters ansvar å ta med seg.

  Det er ikke tillatt å skyte med rifle på liggende standplass (feltløypa forøvrig).

  Etter kommune-sammenslåingen er det absolutt i alles interesse at vi overholder reglene med tanke på den vurdering (støymåling etc) som nå foregår for regulering av området. Det hjelper oss på ingen måte om vi bryter reglene eller tøyer grensene.

  Vi regner med at våre medlemmer respekterer disse reglene.

  Styret

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper