Nyheter

Dynamisk stevne på Stemtjønn 12/6

Dynamisk gruppe skal ha et stevne 12. juni på Stemtjønn og bruke område rundt standplass 6,7 og 8 - det vil si rundt liggende standplass og western-byen.