BANESKYTING

   

   

   

  Hurtigpistol Fin, Grov, Militær, Revolver, Spesialpistol og Spesialrevolver 
  NSF nasjonalt program

  Hurtigpistol er en veldig populær øvelse, ikke minst fordi den lar seg godt kombinere med Felt-skyting. Selv om hurtigpistol skytes på en vanlig skytebane, er de korte skytetidene veldig likt det man møter i felt. Hurtigpistol er delt inn i 3 deler; først skytes 4 serier på 10 sekunder, deretter skytes 4 serier på 8 sekunder, og til sist 4 serier på 6 sekunder. I hurtigpistol skal alle skuddene skytes i kun en blink.

  Dette gjør hurtigpistol spennende, fartsfylt og utfordrende. Øvelsen skytes i flere klasser: fin, grov, mil, rev, sp & sr.

  Maksimalt oppnåelig poengsum er 600 poeng. Hurtigpistol fin og grov skytes i stående stilling med en hånd.
  Hurtig revolver, militær, Spesialpistol og spesialrevolver, skytes i stående stilling med 2 hender.

  Øvelse:

  Hurtigpistol Fin, Grov, Militær, Revolver, SP & SR 

  Antall konkurranseskudd:

  60

  Avstand:

  25 meter

  Skytetid:

  4x10 sekunder, 4x8 sekunder, 4x6 sekunder

  Klasser:

   

  Mesterskap:

  KM, DM, NM

   

  Finpistol og Grovpistol 
  ISSF internasjonalt program

  Grovpistol er en øvelse Norge tradisjonelt gjør det bra i. Den skytes på samme måte som Finpistol, men man bruker våpen i grovere kaliber. For kvinner er Finpistol en Olympisk øvelse, men da under navnet Sportspistol.

  Finpistol og Grovpistol er en to-delt øvelse. Først skytes det 6 serier på 6 minutter hver. Dette er den såkalte presisjonsdelen. I denne delen skytes det mot den såkalte presisjonsblinken. Den har en poengskala fra 1 til 10 som vises som ringer på blinken. De tre innerste ringene, fra 7 – 10 poeng er farget sorte. 6 minutter på hver serie, altså 5 skudd, er ganske god tid.

  Verre er det i den andre halvdelen av konkurransen. Da skytes det 6 serier med såkalt ”Duell”.

  På denne delen brukes den samme blinken som i Silhuettpistol og Hurtigpistol. I størrelse er den like stor som presisjonsblinken, men har en poengskala som går fra 5 – 10 poeng. Alle ringene er farget sorte.

  Duell fungerer slik at blinken er synlig i 3 sekunder, deretter forsvinner den i 7 sekunder for så å være synlig igjen i 3 sekunder, osv. For hver serie er blinken synlig 5 ganger. Skytteren skal da skyte ett skudd for hver gang blinken er synlig. Litt av en utfordring når du bare har 3 sekunder på deg! Maksimalt oppnåelig poengsum er 600 poeng. Finpistol og Grovpistol skytes i stående stilling med beste hånd.

  I alle internasjonale mesterskap skiller vi mellom Finpistol og Grovpistol. Mens kvinnene skyter Finpistol, skyter mennene Grovpistol. I kretsmesterskap og norgesmesterskap kan menn og kvinner skyte begge øvelsene, men menn kan bare sette rekorder i Grovpistol og kvinner i Finpistol.

  I Finpistol skal våpenet skal være i kaliber 5,6mm (.22). Avtrekksvekten må være minst 1000 gram. Vekten av våpenet med tomt magasin skal være Max 1400 gram.. I grov skal våpenet skal være av minimum kaliber 7,62mm (.32) og maksimum kaliber 9,65mm (.38). Avtrekksvekt må være minst 1360 gram, og vekten av våpenet med tomt magasin skal ikke overstige 1400 gram.

  Øvelse:

  Finpistol/Grovpistol

  Antall konkurranseskudd:

  60

  Avstand:

  25 meter

  Skytetid:

  6x5 minutter, 6 serier duell

  Klasser:

   

  Mesterskap:

  KM, DM, NM, Nordisk, EM,
  VM, OL (for Kvinner)

  Duellskive

  Standardpistol 
  ISSF internasjonalt program

  De fleste nybegynnere synes Standardpistol er ganske vanskelig. Når det føles som om du har dårlig tid, og blinken virker veldig liten er det lett å bli stresset.

  Hele konkurransen skytes mot den såkalte presisjonsskiven, som også brukes i Finpistol og Grovpistol. Som nevnt tidligere har denne en poengskala fra 1 til 10, dermed blir det vanskeligere å treffe ”midt i blinken”, eller 10’eren.

  De 4 første seriene skal du skyte på 150 sekunder. Ikke god tid, men mer enn nok til å skyte de 5 skuddene man skal. Deretter følger 4 serier på 20 sekunder. Da har man ikke tid til å slappe av og må skyte alle skuddene fortløpende uten pauser. De siste 4 seriene skytes på 10 s

  ekunder. Dette virker som dårlig tid for de fleste nybegynnere, men er egentlig rikelig med tid til å få skutt 5 kontrollerte skudd. Før man får litt trening føles det som om du har alt annet en kontroll med hva du gjør, og treffene blir deretter. Litt sånn overalt. Standardpistol krever trening og litt pågangsmot, akkurat som de andre pistol-øvelsene. Våpenet skal være i kaliber 5,6mm (.22). Avtrekksvekten må være minst 1000 gram. Vekten av våpenet med tomt magasin skal være Max 1400 gram.

  Maksimalt oppnåelig poengsum er 600 poeng. Standardpistol skytes i stående stilling med beste hånd.

  Øvelse:

  Standardpistol

  Antall konkurranseskudd:

  60

  Avstand:

  25 meter

  Skytetid:

  4x150 sekunder, 4x20 sekunder, 4x10 sekunder

  Klasser:

   

  Mesterskap:

  KM, DM, NM, Nordisk, EM, VM

  Fripistol 
  ISSF internasjonalt program

  Fripistol var med allerede i de første moderne Olympiske Leker i 1896 og er en av øvelsene med lengst historie. Kanskje ikke rart da Pierre de Coubertin selv var fransk mester i pistolskyting. Ingen nordmann har vunnet Fripistol i OL, men svenskene har klart det to ganger. Først med Torsten Ullman i 1936 deretter med Ragnar Skanåker i 1972.

  Fripistol er en av de mest krevende pistoløvelsene. Ikke rart denne øvelsen er tumleplass for ”Reodor Felgen”-pistoler i alle mulige fasonger. Avstanden fra skytter til blink er 50 meter, og selve blinken er på 1 meter. 10’eren er 5 cm i diameter. Som i de fleste andre pistoløvelsene skyter man 60 skudd til sammen. I fripistol har skytteren 2 timer på seg til å skyte 60 skudd, og så mange prøveskudd han vil. Det kan virke som god tid, men det er fort gjort å lure seg selv.

  Fripistolen skal være i kaliber.22 (5,56 mm), men forøvrig vil den som navnet antyder være forbundet med få restriksjoner. Utformingen av våpenet er fritt, men skjeftet eller deler av pistolen må ikke gi støtte utenom selve hånden. Avtrekksvekten er valgfri.

  Maksimalt oppnåelig poengsum er 600 poeng. Fripistol skytes i stående stilling med en hånd. Pistolene skal kun lades med ett og ett skudd.

  Fripistol krever stor konsentrasjon, selvdisiplin og utholdenhet. Og du vil fort merke at den store avstanden og de minimale marginene gjør at kravet til presisjon i pistolene som brukes i fripistol er store.

  De fleste som skyter fripistol aktivt kjøper pistoler som er spesielt beregnet for denne øvelsen.

  Det er ingen særskilte klasser for Kvinner eller Junior i Fripistol. Alle skyter i den Åpne klassen. Men det er laget en spesiell klasse for skyttere som er fysisk funksjonshemmet, kalt SH1 (shooting handicap 1).

  Øvelse:

  Standardpistol

  Antall konkurranseskudd:

  60

  Avstand:

  50 meter

  Skytetid:

  2 timer

  Klasser:

  Åpen og SH1

  Mesterskap:

  KM, DM, NM, Nordisk, EM, VM, OL

  T96

  NSF Nasjonalt Program

   

  FELTSKYTING

     

  NSF nasjonalt program.

  Felt er den mest populære pistol-øvelsen i Norge. Hver vår springer mange hundre skyttere ut i skogen for å ha det morsomt, sosialt og spennende. For i felt foregår skytingen og konkurransen ute i terrenget. Blinkene som er av varierende størrelse er plassert naturlig i terrenget med forskjellige avstander. Avstandene kan variere fra 5 til 70 meter.

  En ”feltløype” består av 10 standplasser. På hver standplass skal skytterne skyte på blinker plassert i terrenget, alt fra en til seks blinker. På hver standplass skytes det seks skudd, og det er opp til skytteren hvordan hun vil fordele skuddene. Er det seks blinker på standplassene, er det helt greit å sette alle 6 skuddene i en blink eller man kan prøve å treffe alle blinkene. Det lønner seg alltid å treffe alle blinkene, for det gir mer poeng. Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyte avstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.

  Poeng regnes på følgende måte: Du får ett poeng hvis du har truffet blinken, og så får du ett poeng for hver blink du treffer. Så skyter du i en blink får du to poeng. Ett poeng for treffet og ett poeng for blinken. Derfor lønner det seg alltid å treffe flest mulig blinker.

  I felt kan du skyte med de fleste typer pistoler og revolvere. For at alle skal kunne konkurrere på likefot er det laget 4 forskjellige våpenklasser:

  1.     GROV (7,62 til 9,65m)

  2.     FIN (5,6mm)

  3.     MILITÆR (9mm - 11,25mm) (Faktorkrav på 120)

  4.     REVOLVER (9mm- 11,25mm)

  I militær-klassen er det krav til ammunisjonen. Den skal holde faktorkravet på 120. Kravet til kulevekt er 100 grain, og det kan tolereres et avvik på 3 % på faktorkravet.

  Utregning av faktor skjer etter formelen: Hastighet (ftps) X Kulevekt (Grains) / 1000 = Faktor

  Du skyter de samme standplassene uansett hvilket våpen du bruker, men alle de 4 våpenklassene har sine særegenheter og utfordringer.

  Maksimalt oppnåelig poengsum varierer fra konkurranse til konkurranse, men pleier som regel å være rundt 100 poeng.

  Felt skytes i de fleste stillinger: Stående, knestående eller liggende, med begge hender eller din beste hånd.

  Spesialfelt er akkurat det samme som felt, men med litt andre typer våpen. Blant annet får du lov til å bruke magnumrevolvere og -pistoler i spesialfelt. Våpenklassene i spesialfelt er; spesialpistol, spesialrevolver, magnumfelt 1 og 2.

  Øvelse: Felt

  Antall konkurranseskudd: 60

  Avstand: 5 - 70 meter

  Skytetid: Minste tillatte tid 6 sekunder, ingen begrensninger oppover

  Klasser:

  Mesterskap: KM, DM, NM

   

  SPESIALFELT

       

  NSF nasjonalt programSpesialfelt er en variant av vanlig feltpistol som ble vedtatt på Forbundsstyremøte 5/2000. Reglementet gjelder fra 1.1.2001. Alle spesialfelt stevner skytes kun i en åpen klasse, klasse A.

   

  Spesialpistol

  • Ethvert komplett våpen produsert av en fabrikk, og allment tilgjengelig, er tillatt.
  • Prototyper er ikke tillatt.
  • Alle eksterne modifikasjoner type vekter eller andre rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.
  • Interne modifikasjoner for å sikre pålitelighet og funksjon er tillatt.
  • Magasin skal sitte i våpenet under måling i kassen

  Dimensjon

  Kontrolleres ved hjelp av målekasse.

  • Lengde Max 185 mm.
  • Høyde Max 125 mm inkl. magasin.
  • Bredde Max 35 mm.
  • Vekten av våpen med tomt magasin Max 800 gram.
  • Avtrekksvekt min. 1360 gram.
  • Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.
  • Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.
  • Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.
  • Det tillates å bruke alle kaliber fra og med.22LR, til og med.45 ACP.
  • Magnumladninger er ikke tillatt.

  Program

  • Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlig kommandoer og regler.
  • Det bør benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt.
  • ½ program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen.
  • Startkontingent bør da være tilsvarende redusert.

  Spesialrevolver

  • Ethvert komplett våpen produsert av en fabrikk, og allment tilgjengelig, er tillatt.
  • Prototyper er ikke tillatt.
  • Alle eksterne modifikasjoner type vekter eller andre rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.
  • Interne modifikasjoner for å sikre pålitelighet og funksjon er tillatt.

  Dimensjon:

  Kontrolleres ved hjelp av målekasse.

  • Lengde Max 200 mm.
  • Løpslengde Max 80 mm.
  • Høyde Max 150 mm
  • Bredde Max 40 mm.
  • Vekt Max 1000 gram. (uten patroner)
  • Avtrekksvekt min. 1360 gram. (single action (spent hane) avtrekk sjekkes dersom dette kan brukes)
  • Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.
  • Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.
  • Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.
  • Det tillates å bruke alle kaliber fra og med kal. .22LR, til og med.45 ACP. Magnumladninger er ikke tillatt.

  Program

  • Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlige kommandoer og regler.
  • Det bør benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt.
  • ½ program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen.
  • Startkontingent bør da være tilsvarende redusert.

  Magnumfelt 1 og 2

  Revolver og pistol tillates.

  • ”Magnumfelt 1” fra og med kal. .357, til og med kal. .40.
  • ”Magnumfelt 2” fra og med kal. .41, til og med kal. .455.
  • Det settes ingen begrensninger på våpenets mål og vekt.
  • Rekyldempende innretninger som kompensator, ”magnaporting” og lignende tillates ikke.
  • Avtrekksvekt min. 1360 gram. (Single action avtrekk sjekkes dersom dette kan brukes)
  • Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.
  • Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.
  • Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.

  Krav til ammunisjon i ”Magnumfelt 1»:

  • Minste hylselengde for ammunisjon i ”Magnumfelt 1”er 25mm.
  • Minste kulevekt for ammunisjon i ”Magnumfelt 1” er 140 grains.
  • Faktorkrav i ”Magnumfelt 1” er 190.

  Kulevekt (grain) x Kulehastighet (fot pr. sekund) / 1000 ³ 190,00

  Krav til ammunisjon i ”Magnumfelt 2»:

  • Minste kulevekt for ammunisjon i ”Magnumfelt 2” er 210 grains.
  • Faktorkrav i ”Magnumfelt 2” er 275.

  Kulevekt (grain) x Kulehastighet (fot pr. sekund) / 1000 ³ 275,00

  Program

  • Det er ingen begrensning på skyte avstand for magnumfelt 1 og 2, men det anbefales en økning av skytetiden, 4 til 8 sek. ekstra eller mer, om skivene blir vanskelig å treffe P.G.A. størrelse og avstand.
  • Det skal ikke skytes med beste eller dårligste hånd, ellers benyttes de kommandoer og regler som gjelder ved feltskyting.
  • ½ program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen.
  • Startkontingent bør da være tilsvarende redusert.

  Klasseføring

  Det skal kun nyttes en klasse i åpne spesialfelt stevner, klasse A.

  Anvisning

  • Her henvises det til pistolreglementet 8.25.3.5.5
  • Eventuelle langskudd i Spesialpistol, Spesialrevolver og Magnumfelt dømmes slik:
  • Mindre enn kal. .30 samme som Finfelt.
  • Over kal. .38 samme som Militær- og Revolverfelt

  Program:

  Det anbefales å skyte på flere lange hold enn ved vanlig feltskyting, samt en liten økning i skytetiden, 4 til 8 sek. ekstra eller mer, om skivene blir vanskelige å treffe pga. størrelse og avstand. Det skal ikke skytes med beste eller dårligste hånd, ellers benyttes de kommandoer og regler som gjelder ved feltskyting. 1/2 program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen. Startkontingent bør da være tilsvarende redusert. Det skal kun nyttes en klasse i åpne spesialfeltstevner, klasse A.

   

  LUFTPISTOL

       

  ISSF internasjonalt program

  Luftpistol er en fin øvelse for ungdom å starte med. Det trengs ikke spesielle skytebaner for å skyte luftpistol, og luftpistoler behøver heller ikke være veldig dyre. Dessuten er det utmerket trening hvis man allerede skyter de andre øvelsene som står beskrevet her.

  Luftpistol skytes mot blinker på 10 meters avstand. På samme måte som fripistol kan skytteren velge sitt eget tempo i skytingen. Skytteren skal bare skyte innen en bestemt tid.

  Menn skal skyte 60 konkurranseskudd, og så mange prøveskudd som ønskelig, innen 1 time og 45 minutter. Kvinner skal skyte 40 konkurranseskudd, og så mange prøveskudd som ønskelig, innen 1 time og 15 minutter.

  Akkurat som fripistoler, skal luftpistolene kun skyte ett og ett skudd, og det skal kun skytes ett skudd i hver blink før de skiftes. Våpenet skal være en luft- eller CO2 pistol. Avtrekksvekten må være minst 500 gram. Den totale vekten av våpenet må ikke overskride 1500 gram.

  Maksimalt oppnåelig poengsum er 600 poeng for menn og 400 poeng for kvinner. Luftpistol skytes i stående stilling med en hånd.

  Øvelse: Luftpistol

  Antall konkurranseskudd: 60 for menn, 40 for kvinner

  Avstand: 10 meter

  Skytetid: for menn 1 time 45 minutter, for kvinner 1 time 15 minutter

  Klasser:

  Mesterskap: KM, DM, NM, Nordisk, EM, VM, OL

   

  PISTOLKRAV

       

  Under er en tabell over de tekniske krav som stilles til pistolene i de ulike øvelsene.

  Pistol

  Maksvekt

  Avtrekksvekt

  Sikteradius

  Løpslengde

  Målekasse

  Kaliber

  Annet

  Silhuettpistol

  1260 g

  Fri

  Målekasse

  Målekasse

  300 mm x 150 mm x 50 mm

  5.6 mm (.22)

  40 mm maks løpshøyde

  Grovpistol

  1400 g

  1000 g

  220 mm

  153 mm

  300 mm x 150 mm x 50 mm

  7.62 - 9.65 mm

  Ikke kompensator.

  Standardpistol

  1400 g

  1000 g

  220 mm

  153 mm

  300 mm x 150 mm x 50 mm

  5.6 mm (.22 L.R.)

  Ikke kompensator.

  Fripistol

  Fri

  Fri

  Fri

  Fri

  Ikke brukt

  5.6 mm (.22)

  Grepstørrelse: håndledd fritt.

  Luftpistol

  1500 g

  500 g

  Målekasse

  Målekasse

  420 mm x 200 mm x 50 mm

  4.5 mm (.177)

   

  Militærpistol

  1400 g

  1360 g

  220 mm

  153 mm

  300 mm x 150 mm x 50 mm

  9mm - 11,25mm

  Ikke kompensator.

  Revolver

  1400 g

  1360 g

  Fri

  Fri

  -

  9mm - 11,25mm

  Ikke kompensator.

  Spesialpistol

  800 g

  1360 g

  Målekasse

  Målekasse

  185 mm x 125 mm x 35 mm

  22LR til 45ACP

  Ikke magnumladninger

  Spesialrevolver

  1000 g

  1360 g

  Målekasse

  Max 80 mm

  200 mm x 150 mm x 40 mm

  22LR til 45ACP

  Ikke magnumladninger

  Magnumrevolver 1

  Fri

  1360 g

  Fri

  Fri

  -

  Kal.357 til og med kal.40

   

  Magnumrevolver 2

  Fri

  1360 g

  Fri

  Fri

  -

  Kal.41 til og med kal.455

   

   

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper