Nyheter

  Vi er varslet av e-verket at de kommer på Stemtjønn torsdag 25. ELLER fredag 26. juni for å gjøre noen målinger/tester i strøm-masta ved 25

  Nybegynner-treningen er i gang igjen om mandagene. Retningslinjene angående korona-situasjonen åpner nå for utlån av klubbvåpen. Følg instr

  Kjære medlemmer!

  Etter noen diskusjoner i styret har vi noen presisieringer.

  Alle klubbene og skytterlag på Stemtjønn har fåt

  Inntil ny informasjon blir gitt er nå altså 25-meters banen på Stemtjønn åpen for egentrening i grupper på inntil 5 personer. Vi har ikke s

  Det er kommet en presisering fra Vest Agder Skytterkrets som angår oss alle. Les nøye brevet nedenfor og respekter innholdet. I Greipstad Pisto

   

  Vi har fått beskjed fra vaktmesteren at alarmen i Nodelandshallen nå er på døgnet rundt. Det betyr at det inntil videre ikke er mu

  Feltløypa vår og store deler av Stemtjønns skytebaner, blant annet også hagleanlegget er utsatt for hærverk. Samtlige standplasser i feltlø

  Styret

  Verv i Greipstad Pistolklubb

  Leder: Frank Stanley Aanensen
  Nest-leder: Jan Ivar Ingebrethsen
  Kasserer: Harald Breland
  Styremedlem: Kai Lasse Falla 
  Styremedlem:  Jan Olav Furuborg
  Styremedlem: Siri Salvesen Nygård
  Vara: Steinar Omdal
   
  Felles e-post adresse til styret: styret@greipstadpistolklubb.no

  Andre verv i klubben.
  Banemester: Bjørnar Amundsen

  Stevnekomite
  Medlem:  Jan Olav Furuborg
  Medlem: Ingunn Edvardsen
  Medlem: Tore Solberg 
   
  Felles e-post adresse til stevnekomiteen: stevnekomite@greipstadpistolklubb.no
   
  Webansvarlig: Jarl-Edvind Edvardsen
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper