OM KLUBBEN VÅR:

Greipstad Pistolklubb ble grunnlagt i 1975 av noen skyttere fra Greipstad og Søgne som mente det var grunnlag for en pistolklubb i nærmiljøet. Disse hadde tidligere skutt pistol i Kristiansand.

Klubben ble startet opp som en underavdeling i Greipstad Skytterlag, og hadde inntil 2012 felles innebane med dem. Dengang var klubbens navn Greipstad Skytterlag - Pistolgruppa. I 2012 ble Nodelandshallen bygget om og Skytterlaget (rifle) fikk egen bane med elektronikk mens pistolklubben fikk beholde den gamle banen i kjelleren og fikk nytt klubblokale i tilknytning til denne. Pistolgruppa gikk da ut av Greipstad Skytterlag og byttet navn til Greipstad Pistolklubb.

I forbindelse med byggeprosessen ble den gamle pistolbanen pusset opp, nytt kulefang ble bygget og lysforholdene ble kraftig oppgradert. Pistolbanen tilfredsstiller nå internasjonale mål, noe den ikke gjorde før 2012.

I dag består klubben av omtrent 200 medlemmer i alle aldre og med alle forskjellige yrkesbakgrunner. 

Klubben disponerer nevnte innedørsbane med 6 baner for vendeskiver og elektronikk samt et utendørsområde på Stemtjønn, like nord for Hortemo. Der har klubben 25-meters bane med 14 svingskiver samt en full feltløype med opptil 14 standplasser som inneholder alt fra svingskiver, oppdukkere, vugge, liggende og sittende standplasser. Uteområde på Stemtjønn er pr 2023 i ferd med å få politisk vedtak slik at klubben står som eier av område.

Uteområde på Stemtjønn benyttes også av Greipstad Pistolklubbs undergrupper; Greipstad Gunfighters (Western-skyting), Greipstad Sportsskyttere (Dynamisk) og Svartkrutt-gruppa.

Dagens medlemsmasse inneholder alt fra hobbyskyttere til rekreasjonsskyttere og helt opp til skyttere på landslagsnivå, både på dame og herresiden, både bane og felt.
Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Greipstad Pistolklubb

Postadresse: Fagermoen 11a, 4645 Nodeland

Besøksadresse: Nodelandshallen, Nye Kirkeveg 26, 4645 Nodeland

Kontakt

post@greipstadpistolklubb.no

Innhold © Greipstad Pistolklubb. Webdesign ©2023 av Web Norge