greipstad pistolkubb skytebane


Kjære medlemmer!

Etter noen diskusjoner i styret har vi noen presisieringer.

Alle klubbene og skytterlag på Stemtjønn har fått en ‘klage’ fra Kristiansand Kommune som vi nå er underlagt. Det ble nemlig avfyrt skudd fra ‘Stemtjønn-området’ på Skjærtorsdag og første Påskedag. Dette ble altså klaget inn til Kristiansand Kommune, Idrettsenheten. Vi vet altså ikke fra hvilket område (klubb) disse skuddene ble avfyrt fra så dette er bare en henstilling til alle medlemmer om IKKE å skyte på ‘røde’ dager, dvs alle bevegelige helligdager. Det gjelder også ‘før kirketid’ om søndager bortsett fra på stevnedager.

Noen har også etterlyst antibac til bruk på banen vår på Stemtjønn. Dette er hver enkelt skytters ansvar å ta med seg.

Det er ikke tillatt å skyte med rifle på liggende standplass (feltløypa forøvrig).

Etter kommune-sammenslåingen er det absolutt i alles interesse at vi overholder reglene med tanke på den vurdering (støymåling etc) som nå foregår for regulering av området. Det hjelper oss på ingen måte om vi bryter reglene eller tøyer grensene.

Vi regner med at våre medlemmer respekterer disse reglene.

Styret
Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Greipstad Pistolklubb

Postadresse: Fagermoen 11a, 4645 Nodeland

Besøksadresse: Nodelandshallen, Nye Kirkeveg 26, 4645 Nodeland

Kontakt

post@greipstadpistolklubb.no

Innhold © Greipstad Pistolklubb. Webdesign ©2023 av Web Norge